Съвети за построяване на камина с отворено огнище

------------------------------------------------------

 

Изисквания към огнището на камината

         Някои производители на френски камини препоръчват сечението на въздуховода за свеж въздух да е 1/4 от 
          сечението на комина, но не по малко от 200 кв.см.
Изисквания към димосборната камера

Изисквания към комина


                    площа на огнището(Fo) се изчислява спрямо височината на комина, и площа му(Fko) както следва
:

 

Примерно изчисляване на камина с отворено огнище


    Наличен е кръгъл комин с диаметър 25см и височина 10 метра. Големината на помещението в случая е второстепенен фактор тъй като камината няма, и не може да е
    основното отопление, единствено ще се вземе в предвид за определяне на количеството външен въздух което е необходимо.

    Изчисляване на основните размери на камината:

1. Площа на коминният отвор е Sko=3.14*12.5 *12.5 =490 кв.см.

2. Площа на отворът на огнището трябва да бъде So= 3871кв.см.

3. Размерите на светлият отовор на огнището са 71см/ 55см, дълбочината на огнището от контура на светлият твор се избира - 35см.

4. За правилната работа на тази камина, е необходимо да се подведе външен/свеж въздух, който да се подава през тръба със сечение 130кв.см. Избират се две ПВЦ тръби със   
    вътрешен диаметър 110мм ( S =95кв.см. х 2 =190кв.см). Възможно е да се заместят с 7 броя със диаметър 50мм.- (7х19кв.см.=133кв.см.)

5. Във димното гърло се предвижда да се заложи метална клапа с размери 20/54 см .

 

камини zidkam >>